Moestuinblog door
Geert-Jan Koning

Geert-Jan heeft een baan als marketeer bij Liander, waarvoor hij dagelijks bezig is met vraagstukken rondom duurzame energie. Moestuinieren is een hobby van hem. In zijn blogs lees je wat hij meemaakt in zijn moestuin en vertelt hij over teeltmethoden en andere praktische onderwerpen.


Een bedankje van de natuur

Inmiddels ben ik acht jaar aan het moestuinieren bij Hof van Twello. Begonnen met een klein stukje van circa 40 m² en niet veel later fors uitgebreid naar zo’n 125 m². In al die jaren is mijn aandacht voor bodem en bodemleven geïntensiveerd. Om die reden ben ik vorig jaar bijvoorbeeld begonnen met het telen van groenbemesters. Jaar in jaar uit werd ik beloond met prachtige gewassen en heerlijke groenten. Maar afgelopen weekend kwam er een heel mooi cadeautje bij.


Diversiteit

Mijn moestuin, en het geheel aan tuinen van Hof van Twello, herbergt een grote diversiteit aan gewassen. Monocultuur is er ver te zoeken. Dit jaar is daar een mooi stukje snijbloemen bij gekomen, wat tot een nóg grotere diversiteit leidt. Voedselbronnen dus voor talloze insecten. En daar moeten we zuinig op zijn in tijden waarin het aantal insecten dramatisch snel afneemt.


Plotseling zat hij (of zij) daar, op de dunne sprietjes van de knolvenkel: de rups van de Koninginnepage! Ik geloofde het eerst niet, dus ben thuis gaan zoeken of ik het wel goed had gezien. Het klopte, het wás de rups van de grootste dagvlinder in Nederland! Nog nooit heb ik deze vlinder gezien, volgens de site van de Vlinderstichting is het een vrij schaarse standvlinder die vooral in de zuidelijke helft van het land wordt waargenomen. In 2013 zelfs uitgeroepen tot de de favoriete vlinder van de Nederlanders! En nu deden maar liefst vijf rupsen zich te goed aan de knolvenkel in mijn tuin.


Beloning?

Het basisprincipe van onze moestuinactiviteiten is biologisch (‘schoon’). Dat betekent: biologische zaden als het kan, geen kunstmestgebruik en geen gewasbescherming in welke vorm dan ook. Daarnaast passen we het kringloopprincipe van de natuur zoveel mogelijk toe: voedingsstoffen die aan de bodem worden onttrokken breng je met organisch materiaal weer terug. Ik geloof in dit principe en word jaar op jaar bevestigd in dat geloof met heerlijke en prachtige oogstresultaten. De komst van de Koninginnepage die haar eitjes legt in onze tuin, waar voldoende waardplanten staan, zie ik als beloning voor jarenlang trouw blijven aan gezonde principes. Maar misschien is het ook toeval, wie weet. Ik houd het in ieder geval op het eerste :-).


Lees meer blogs van Geert-Jan Koning

Deel dit artikel:

Boeken