Moestuinblog door
Geert-Jan Koning

Geert-Jan heeft een baan als marketeer bij Liander, waarvoor hij dagelijks bezig is met vraagstukken rondom duurzame energie. Moestuinieren is een hobby van hem. In zijn blogs lees je wat hij meemaakt in zijn moestuin en vertelt hij over teeltmethoden en andere praktische onderwerpen.


Het gaat de goede kant op!

Het gaat de goede kant op in Nederland vind ik. Althans, als we kijken naar het bedrijven van landbouw. Terug naar de basis, met een krachtige visie van onze minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Nederland als koploper in de kringlooplandbouw.


Monocultuur

Decennia van schaalvergroting en bijbehorende monocultuur hebben we achter de rug. Kostenverlaging was de grote aanjager van schaalvergroting. Ruilverkaveling zorgde voor een efficiënte indeling van ons landschap. ‘Verstorende’ elementen als hagen en bomen verdwenen. Inmiddels weten we dat met deze wijze van het bedrijven van landbouw de biodiversiteit forse schade is toegebracht. Ook de kwetsbaarheid van onze gewassen neemt toe. Logisch, want ziektes en plagen hebben vrij spel in de monocultuur van onze tijd.


Strokenteelt

In 2017 is Wageningen UR gestart met het experimenteren met strokenteelt. Geen grote arealen met één gewas, maar 3 meter brede stroken van 6 verschillende gewassen die elkaar afwisselen. Daarmee stimuleren ze de biodiversiteit, zorgen ze voor meer natuurlijke bescherming van de gewassen en werken ze aan een verbeterde bodemkwaliteit. Een prachtig initiatief vind ik het!


Gemotiveerd

Mijn moestuin zie ik als een mini-landbouwbedrijfje. Écht mini. Maar ook al is het nog zo mini, de basisbeginselen zijn niet anders. Zorg voor het bodemleven, bemesting met organische materialen, en een grote diversiteit aan gewassen. Dit jaar zelfs met een aantal vierkante meters snijbloemen. In de afgelopen jaren heb ik stapsgewijs ondervonden dat meewerken met de natuur niet alleen veel arbeid bespaart, maar ook gezonde en rijke oogsten geeft. Natuurinclusief denken, terug naar de basis, respecteren hoe de natuurlijke principes werken. Dan komt de beloning absoluut!


Lees meer blogs van Geert-Jan Koning

Deel dit artikel:

Ereaders