Gezonde trend 2016: Urban farming!

  • gezond tuinieren

Gezonde trend 2016: Urban farming!

Moestuinen en stadslandbouw (ook wel urban farming genoemd) maken hele buurten gezonder. Mensen die tuinieren, bewegen meer dan ze anders zouden doen, ze eten meer (zelf gekweekte) groente en fruit, en ze onderhouden meer sociale contacten.

Vooral ouderen die samen tuinieren, blijken gezonder dan ouderen die dat niet doen. Het RIVMdeed hier onderzoek naar.


De trend voor 2016

Bewoners van steden gebruiken steeds vaker braakliggende grond om met buurtgenoten groente te verbouwen, aldus het RIVM. Dit sluit aan bij de trend om in steden meer groen en parken aan te leggen en om meer biologische, lokaal geproduceerde producten te eten. Het sluit ook aan bij de behoefte om meer betrokken te zijn bij je eigen buurt.


Urban farming net zo gezond

Het maakt niet of mensen tuinieren in traditionele volkstuintjes, in buurtmoestuinen, in stadslandbouwprojecten of improviseren op het balkon. Als het om alleen gezondheid gaat, hebben alle vormen van tuinieren dezelfde effecten, aldus het onderzoek. Wel is het belangrijk dat de risico’s door eventuele bodem- en luchtverontreiniging tot een minimum zijn beperkt.

Bron: margriet.nl

Deel dit artikel:

Tuin