Moestuinblog van Geert-Jan: Koolstof moestuinders

Moestuinblog door Geert-Jan Koning

Geert-Jan heeft een baan als marketeer bij Liander, waarvoor hij dagelijks bezig is met vraagstukken rondom duurzame energie. Moestuinieren is een hobby van hem. In zijn blogs lees je wat hij meemaakt in zijn moestuin en vertelt hij over teeltmethoden en andere praktische onderwerpen.


Koolstofmoestuinders

Deze week las ik een bericht op de website van het vakblad Boerderij over de mogelijke rol van de landbouw bij het reduceren van CO2 in de atmosfeer. En daarbij gaat het dit keer niet over de negatieve effecten van vlees- en mestproductie, maar over de potentieel positieve bijdrage van de landbouw in dit vraagstuk. Goed voor het imago van de sector dus.


De landbouw zou jaarlijks 1 miljoen ton CO2 moeten kunnen wegvangen. Hoe? Door een optimaal bodemgebruik! Het organische stof gehalte moet omhoog waarmee er koolstof wordt opgeslagen in de bodem. In Oostenrijk heeft dit een waarde van € 35 per opgeslagen ton koolstof. Hier komen dus de eerste koolstofboeren al. Het vakblad noemt een aantal maatregelen die landbouwers kunnen nemen om CO2 weg te vangen:


  • biomassa toevoegen
  • compost aanvoeren
  • weinig of niet omploegen
  • grasland in tact laten
  • gewasresten na de oogst in de bodem brengen
  • dierlijke mest gebruiken
  • geschikte gewasrotaties
  • een vanggewas of groenbemester telen
  • bodemleven stimuleren

Toen ik deze maatregelen las, moest ik wel een beetje glimlachen. De meeste dingen doe ik, en ik denk veel moestuinders met mij, al lang! Lees mijn blogs er maar over. Niet zozeer met als doel om koolstof op te slaan, maar omdat het volstrekt logisch is in de natuurlijke cyclus van bodem(leven) en planten. Back to the basics. De koolstofboeren van de toekomst zijn van harte welkom bij de koolstofmoestuinders van nu om inspiratie op te doen zou ik zeggen! En die vergoedingen voor opslag van koolstof? Dat is nog niet zo’n gek idee voor moestuinders :-).


Lees meer blogs van Geert-Jan Koning

Deel dit artikel:

Boeken