Moestuinblog van Geert-Jan: World Soil Day

Moestuinblog door
Geert-Jan Koning

Geert-Jan heeft een baan als marketeer bij Liander, waarvoor hij dagelijks bezig is met vraagstukken rondom duurzame energie. Moestuinieren is een hobby van hem. In zijn blogs lees je wat hij meemaakt in zijn moestuin en vertelt hij over teeltmethoden en andere praktische onderwerpen.


Elke dag Sinterklaas

Ik weet het, pakjesavond ligt al meer dan 10 dagen achter ons. En toch wil ik nog even terug naar de datum van ons vermaarde volksfeest. Niet zozeer vanwege de goedheiligman, maar omdat dit ook de datum van World Soil Day was. En dat thema blijft de aandacht verdienen!


Van al ons voedsel is 95% afkomstig van de aarde (de bodem). Direct (plantaardig voedsel) of indirect (dierlijk voedsel) zijn we dus afhankelijk van de bodem als het gaat om ons voortbestaan. Naast letterlijk een voedingsbodem zijn voor ons voedsel, speelt de bodem ook een cruciale rol in het beperken van klimaatverandering. CO2 wordt door planten afgevangen uit de lucht en in de bodem opgeslagen. Er zit 3x zoveel CO2 in de bodem dan in de atmosfeer! Als we slecht met de bodem omgaan, haar verwaarlozen, zal de opgeslagen CO2 steeds meer vrijkomen met alle gevolgen van dien.


Hoe zorg je goed voor de bodem?

Onze bodem bestaat voor 50% uit vaste bestanddelen en voor 50% uit holtes. De vaste bestanddelen zijn op te delen in mineralen (48%) en organisch materiaal 2%). De holtes bestaan uit water (25%) en lucht (25%). Die balans in orde houden is de belangrijkste opdracht!

 • Lucht
  Een verdichte bodem kent weinig tot geen bodemleven. Deze bodem zal dus letterlijk afsterven. Tref je een verdichte bodem aan, dan is spitten een goede optie. Ook het inzaaien van diepwortelende groenbemesters kan werken, mits de bodem niet al te erg is verdicht.
 • Vocht
  Bij een te natte bodem is een deel van de lucht in de bodem vervangen door water. En minder lucht/zuurstof leidt tot minder bodemleven. Lucht toevoegen is hier dus het devies! Een te droge bodem leidt tot beperkte groei van de gewassen.
 • Organische stof
  Organisch materiaal is cruciaal voor het bodemleven én voor het opslaan en tijdig afgeven van voedingsstoffen aan planten. De befaamde regenworm (volgens Darwin “the most important animal species on earth”) speelt een belangrijke rol in het omzetten van plantenresten naar organische stof.
 • Bedekking
  De natuur kent in de oorsprong geen onbedekte bodem. Jaarrond zorgen voor bodembedekking voorkomt uitdroging, voorkomt het wegspoelen van de vruchtbare bodemlaag en zorgt voor een continue bron van voedsel voor het bodemleven.

Iedere dag pakjesavond

De bodem is een cadeau dat we iedere dag mogen uitpakken. Waar we iedere dag gebruik van maken. Maar ook een cadeau dat het verdient om zuinig op te zijn. Want we krijgen het echt maar 1 keer!


Lees meer blogs van Geert-Jan Koning

Deel dit artikel:

Tuin